Cestovní ruch v Tyrolsku vsází na podporu udržitelnosti

Poslední aktualizace 05. 05. 2021

Strategie tyrolského cestovního ruchu „Der Tiroler Weg“ obsahuje témata, která podporují udržitelný rozvoj a zahrnují ekologické, ekonomické i sociální aspekty. V celé zemi nalezneme příklady nejlepší praxe, které prosazují udržitelnost a řídí se jejími zásadami. Tirol Werbung představuje průkopníky tohoto přístupu a prostřednictvím humorného videospotu chce poukázat na pozitivní příklady.

Video má být prezentováno na Facebooku, Instagramu a YouTube od dubna 2021 – především v sousedních zemích, které mají dobré možnosti veřejné dopravy do Tyrolska © Tirol Werbung, Ramon Haindl

„Význam tématu udržitelnosti v uplynulých letech výrazně vzrostl a pandemie koronaviru tento trend ještě více posílila. My už jsme v této oblasti urazili velký kus cesty, například v otázce cestování veřejnou dopravou, mobility v dané lokalitě nebo iniciativ turistických regionů a podniků. V tomto kurzu chceme i nadále důsledně pokračovat,“ říká Florian Phleps, ředitel organizace Tirol Werbung. „Téma udržitelnosti je rozmanité. Sahá od regionálních potravin přes nabídky sdílení sportovního vybavení až po dostupnost horských oblastí prostřednictvím veřejné dopravy,“ konstatuje Phleps. Na webové stránce „Eco.Tirol“ jsou představeni průkopníci v otázkách ekologické, ekonomické a sociální udržitelnosti v cestovním ruchu.

Příjezd jako největší kámen úrazu při snižování uhlíkové stopy
Při dovolené v Tyrolsku má největší podíl na vzniku emisí CO2 samotný příjezd. „V porovnání s jinými formami letní dovolené – například cestováním do vzdálených destinací nebo výletními plavbami – zanechává dovolená v naší zemi výrazně menší uhlíkovou stopu. To platí zejména, když hosté ze sousedních zemí využijí pro příjezd veřejnou dopravu,“ dodává Florian Phleps. Nový videospot organizace Tirol Werbung by rád podnítil k tomu, aby se lidé zamysleli nad udržitelnějšími možnostmi i při plánování dovolené. „Jedná se o vážnou věc, ale my jsme se rozhodli zprostředkovat toto pro nás všechny důležité téma odlehčeně a s humorem,“ říká ředitel Tirol Werbung.

Sport a příjemné zvolnění na dovolené v horách
Ať už se rozhodnete pro pěší turistiku, horolezectví, jízdu na horských kolech nebo plavání v horském jezeře: V Tyrolsku jako zemi sportu budete mít dostatek příležitostí zapojit sílu vlastních svalů. Je to nejen zdravější, ale také lepší pro životní prostředí než let do zámoří, kde by se pohyb omezoval pouze na cestu od lehátka k all-inclusive bufetu a zpět. Milovníci tradiční kultury si mohou užít dovolenou v jedné z pěti tyrolských horolezeckých vesniček, které se zcela vědomě zaměřují na zvolnění a relaxaci.
„Naše kampaň se snaží vyvrátit možné výhrady ohledně změn v této branži. Tato problematika je ale mnohem obsáhlejší. Tirol Werbung se už delší dobu intenzivně zabývá nejrůznějšími aspekty udržitelnosti,“ vysvětluje Florian Phleps. Škála témat přitom sahá od bezbariérového cestování  přes udržitelnější sektor kongresů a konferencí  až po „zelený“ filmový cestovní ruch.

Sport a příjemné zvolnění na dovolené v horách © Tirol Werbung, Ramon Haindl

Prezentace příkladů nejlepší praxe
Projekt „Clean Alpine Region“ zase podporuje tyrolské turistické regiony při uskutečňování opatření v oblasti ochrany klimatu, udržitelnosti a energie a v dalším rozvoji jako regionů šetrných vůči klimatu. „Lidé jsou si vědomi výzev spojených s budoucností. V celé zemi se prostřednictvím bezpočtu malých kroků pracuje na vývoji tím správným směrem,“ říká Florian Phleps. Ať už to jsou podniky s oceněním „Bewusst Tirol“, bio hotely, které své hosty rozmazlují regionálními lahůdkami, pivovar, který se vydal cestou uhlíkové neutrality, nejvýše položené metro světa, díky kterému se v celé vesnici nevyužívá automobilová doprava, nebo klimaticky šetrná pěší turistika v Kaunertalu.
Přehled inovativních firem a iniciativ – i mimo oblast cestovního ruchu – najdete na webových stránkách „Natürlich in Tirol“. Na základě definovaných kritérií nominuje holdingová společnost Lebensraum Tirol se svými dceřinými firmami Tirol Werbung, Standortagentur Tirol a Agrarmarketing Tirol a za podpory externích odborníků jednou za rok deset příkladných projektů na cenu Tirol Change Award, která byla poprvé udělena v lednu 2021 v rámci Change Summitu průkopníkovi bioprodukce Heinzi Gstirovi.

Sociální udržitelnost v oblasti cestovního ruchu
„Tyrolsko je místo pro život a odpočinek a zároveň hospodářský prostor. Proto považujeme za důležité zachovávat rovnováhu všech tří pilířů udržitelnosti – tedy ekologického, sociálního i ekonomického. Tirol Werbung proto podporuje také projekty zaměřující se na sociální udržitelnost,“ říká Florian Phleps.
Jedním z příkladů je projekt Job-Life Achensee, který se zaměřuje na zvýšení atraktivity práce v oblasti cestovního ruchu a posílení motivace a spokojenosti zaměstnanců. Deklarovaným cílem této iniciativy je, aby se pracovníci cítili v tomto regionu vítaní a měli možnost se integrovat. To zahrnuje kromě dobrého pracovního místa také témata, jako je sounáležitost, bydlení, hlídání dětí, vzdělávání a další rozvoj. Atraktivitu pracovních pozic v cestovním ruchu v oblasti Achensee má ještě dodatečně zvýšit zaměstnanecká karta „Dahoam Card“ se speciálními nabídkami a zvýhodněnými volnočasovými aktivitami.

Kvalitní regionální produkty z lokálního zemědělství © Tirol Werbung, Charly Schwarz

Gastronomie: Kvalitní regionální produkty z lokálního zemědělství
Dalším specifikem Tyrolska je kulturní krajina se zemědělským charakterem a bezpočtem středních a malých zemědělských podniků. Více než 2 000 obhospodařovaných pastvin zaručuje zachování krajiny a produkci nezaměnitelných tyrolských specialit. „Produkty z hospodářství na horských pastvinách, jako jsou sýry, mléko nebo masné výrobky, se vyznačují relativně účinným využíváním zdrojů,“ říká Florian Phleps. Produkty se po krátkých trasách přepravují do obchodů s potravinami, na farmářské trhy či salaše, prodávají se na farmách nebo jsou dále zpracovávány v lokální gastronomii.
Podniky, které jsou součástí tzv. „Tiroler Wirtshauskultur“, jsou označeny speciálním zeleným symbolem a ctí jedinečnou filozofii: Všechny je spojuje láska k tradičním tyrolským pokrmům, čerstvost používaných produktů ze zemědělství, vod a lesů a zaměření na autentickou atmosféru a architekturu.
Tyrolské přírodní produkty najdete v obchodech s potravinami pod značkami „Qualität Tirol“ a „Bio vom Berg“. Co se týče horských pastvin jako tyrolského kulturního statku, holdingová společnost Lebensraum Tirol se zaměřuje i na další dílčí cíle. S intenzivnějším propojením zemědělství a cestovního ruchu chce posílit regionální hospodářské cykly, vznikají ale také skvělé nabídky volnočasových a prázdninových aktivit nebo nové kvalitní kulinářské produkty.

Udržitelnější ubytování
Některým hotelům, jako je např. Naturhotel Waldklause, se podařilo stavět důsledně ekologicky. Používají pouze tuzemské druhy dřeva a jejich izolace je tvořena tyrolskou ovčí vlnou. V udržitelném kempu „natürlich Hell“ v Zillertalu se na výrobu energie využívá vytápění peletami, fotovoltaika a solární zařízení.
Partnerské podniky Národního parku Vysoké Taury zase uplatňují různé metody úspory vody a vyhýbají se plastům a hliníku. Hotel Stern na náhorní plošině Mieming nabízí hostům, kteří zvolí pro příjezd ekologickou formu dopravy, 5% slevu, mobilitu šetrnou k životnímu prostředí v místě pobytu a klimatickou hru během dovolené, která zvyšuje povědomí o udržitelnosti.
Příklady zodpovědného přístupu najdeme také v regionu Wilder Kaiser: V projektu „Tourismus Upcycling“ jde o to, kreativně a šetrně modernizovat starší ubytovací zařízení, namísto kompletní likvidace starého nábytku. Odborníci na cestovní ruch, zástupci obcí a občané vytvořili pod názvem „Kvalita života v regionu Wilder Kaiser“ vizi „vynikající životní kvality lidí, kteří v regionu Wilder Kaiser žijí, pracují a tráví dovolenou.“

Doprava vlakem © Tirol Werbung, Regina Recht

Doprava vlakem
Tyrolsko už řadu let spolupracuje s rakouskými, německými a švýcarskými partnery v oblasti železniční dopravy, aby zatraktivnilo možnosti vlakové dopravy. Celoročně tak lze pro cestování do Tyrolska využít rychlých a pohodlných vlakových spojů. Novinkou pro léto 2021 je akce „Nočním vlakem do hor“. Od května do října 2021 bude k zakoupení speciální balíček zahrnující cestu nočním vlakem z Rakouska, Německa a Nizozemska, přepravu na místo ubytování a balíček aplikace pro plánování tras Komoot (celosvětově využitelná aplikace s turistickými a cyklistickými mapami). Klíčovým bodem při příjezdu je takzvaná „poslední míle“, tedy cesta z nádraží k ubytovacímu zařízení. Pro tyto účely je v Tyrolsku kromě hotelových autobusů k dispozici také kyvadlová doprava z nádraží na adrese www.tirol-taxi.at/en-train-station-transfers, která tuto mezeru vyplňuje. Aplikace Tirol Taxi App pomáhá najít dostupné taxi i mimo špičku.

Veřejná doprava v Tyrolsku
„Dobře řešená místní mobilita je často rozhodujícím důvodem pro přechod z auta na vlak,“ říká Florian Phleps. Veřejná doprava v Tyrolsku díky kvalitně vybudované síti autobusů a regionálních vlaků zaručuje, že jsou touto formou dostupné i vzdálenější turistické atrakce.

Přeprava s kartou hosta
Veřejná doprava je navíc v mnoha turistických regionech zahrnuta v kartě hosta. Tato nabídka regionů je důkazem, že cestovní ruch a veřejná doprava mohou společnými silami dosáhnout skvělých výsledků. Veškeré prostředky veřejné dopravy jsou od dvou přenocování zahrnuty také ve Welcome Card v tyrolském hlavním městě Innsbrucku

Jednotlivé fotografie ke stažení