Ochrana osobních údajů

Tirol Werbung GmbH informuje dále o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních dat společností Tirol Werbung GmbH.

Všeobecně

Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s konkrétním využitím osobních i neosobních údajů uvedeným popsaným způsobem a k základním uvedeným účelům, popsaných v prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžete svůj souhlas kdykoliv (také částečně) odvolat e-mailem na datenschutz@tirolwerbung.at .To může omezit funkčnost obsahu poskytnutého touto stránkou především proto, že použití datových aplikací je potřebné k poskytování vámi požadovaných služeb.

Rovněž máte právo na přístup k osobním údajů, které se vás týkají, a právo na přenositelnost údajů, na opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i jejich omezení nebo námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Svoje práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na datenschutz@tirolwerbung.at.

Závěrem máte právo na stížnost u rakouského orgánu pro ochranu údajů (www.dsb.gv.at).

Osobní data (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) budou společností Tirol Werbung GmbH zpracována a předána jen legálním způsobem (při plnění smluvních nebo právních povinností na základě vašeho souhlasu).­

Popis webové stránky

Společnost Tirol Werbung GmbH ukládá při každém přístupu na webové stránky www.presse.tirol.at (dále jen webová stránka) následující údaje: název vyvolané stránky, požadovaný soubor, datum/čas, objem přenesených dat, stav přístupu, typ prohlížeče/verze, operační systém, dříve navštívenou stránku a IP adresu.

Krátkodobé uložení IP adresy vašeho koncového přístroje je nezbytné pro zpřístupnění obsahu webové stránky a proto nezbytné pro plnění smluvních vztahů podle § 8 odst. 3 Z 4 DSG stejně jako podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše IP adresa bude po ukončení používání webové stránky vymazána.
Společnost Tirol Werbung GmbH používá výše uvedené údaje pouze pro statistické účely pro zpracování vašich nabídek.

Navázání kontaktu

Pokud navážete kontakt se společností Tirol Werbung GmbH e-mailem nebo přes kontaktní formulář, budou vámi udané osobní údaje, konkrétně jméno a e-mailová adresa uloženy jen pro potřeby vyřízení žádosti a rovněž pro případné doplňující otázky a nakonec vymazány. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvní činnosti a je v souladu s § 8 odst. 3 Z 4 DSG a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

Pokud zanecháte komentáře nebo další příspěvky v políčkách pro tento účel, bude vaše IP adresa uložena max. na dobu 6 měsíců. Toto ukládání má za účel možnost identifikovat zodpovědnou osobu při možném trestném činu. Proto je ukládání podle § 8 odst. 1 Z 4 DSG stejně jako čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO ve veřejném zájmu společnosti Tirol Werbung GmbH.

Při dotazech a nabídkách specifických pro daný region, budou veřejně oznámená osobní data předána stávajícímu turistickému spolku regionu za účelem zpracování. S turistickými spolky (zde vyjmenovat turistické spolky) existuje „smlouva na zpracovatele“ podle čl. 28 DSGVO.

Newsletter

Pokud chcete odebírat bezplatný newsletter, musíte udat jen svoji e-mailovou adresu, na kterou se má newsletter posílat. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvní činnosti a je v souladu s § 8 odst. 3 Z 4 DSG a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Další osobní údaje jako jméno a příjmení nejsou povinné. Tyto doplňující údaje k vaší osobě slouží pouze k personalizaci zpravodaje.

Pro registraci se používá funkce double-opt-in. Po přihlášení obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu ověřovací a autorizační e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na uvedený odkaz. Tím je zajištěno, že pouze oprávněný uživatel uvedené e-mailové adresy se může přihlásit k distributorovi newsletteru.

Newsletter můžete kdykoliv odhlásit. Na konci každého newsletteru se nachází odkaz, přes který můžete provést odhlášení. Alternativně můžete poslat příslušný e-mail na datenschutz@tirolwerbung.at. Vaše osobní data budou následně vymazána v distributorovi newsletteru.

Pokud obdržíme odpovídající údaje v rámci smluvního vztahu s vámi, vyhrazuje si společnost Tirol Werbung GmbH právo dlouhodobě uložit pro vlastní reklamní účely vaše jméno, příjmení, adresu, ročník narození, zaměstnání, obor nebo obchodní firmu v souhrnných seznamech nebo je používat pro zasílání zajímavých nabídek a informací k produktům společnosti Tirol Werbung GmbH listovní poštou. Zpracování osobních údajů k tomuto účelu můžete kdykoliv zrušit zprávou na datenschutz@tirolwerbung.at.

Google Analytics

Tato webová stránky používá nástroj Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics využívá soubory cookies, pro analýzu způsobu použití webových stránek uživatelem. Informace generované pomoci souboru cookie o Vašem použití této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) budou přeneseny na servery Google v USA a zde na www.presse.tirol.at uloženy. Pro přenos dat osobních údajů existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Google použije přenesená data po dohodě se společností Tirol Werbung GmbH, aby vyhodnotil použití webové stránky pro sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro Tirol Werbung GmbH, k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li požadováno zákonem, nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. V rámci služby Google nebude v žádném případě IP adresa zprostředkovaná vašim prohlížečem spojována s jinými daty Google .

V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce je vaše IP adresa společnosti Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google přenášena plná IP adresa a tam je zkrácena Na této internetové stránce je aktivní anonymizace IP adresy.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro internetový prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně dat, co se týče Google Analytics najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html