„Tyrolské rozhovory“: Bezpečnost jako základ letní dovolené

Poslední aktualizace 06. 05. 2021

Rakouská vláda na konci minulého týdne oznámila první kroky rozvolňování opatření v oblasti gastronomie, hotelových služeb, kultury a sportu – za dodržení přísných bezpečnostních podmínek má být od května opět možné postupné otevření letního cestovního ruchu. Podniky v Tyrolsku se na tento restart intenzivně připravovaly a vzhledem k poptávce po dovolené a atraktivitě této země panuje mezi politiky i zástupci tohoto odvětví optimismus. V rámci digitální řady „Tyrolské rozhovory“ prezentují aktéři cestovního ruchu přípravné aktivity a vyhlídky týkající se letní dovolené a v průběhu tří po sobě jdoucích dní diskutují se zástupci sdělovacích prostředků z Rakouska, Německa a Švýcarska i s mezinárodním tiskem.

Tyrolské rozhovory © Tirol Werbung, ProMedia Innsbruck

„První ohlášené rozvolňování opatření přináší pozitivní vyhlídky – jak pro dotčená odvětví a oblasti, které nemohou svou činnost zahájit ze dne na den, tak i pro lidi, kteří víc než kdy jindy touží po životě, na který jsou zvyklí,“ zdůrazňuje zemský hejtman Tyrolska Günther Platter.

„Momentálně velmi stoupá zájem o Tyrolsko, s ohlášeným uvolňováním již opět zaznamenáváme konkrétní poptávky,“ komentuje aktuální údaje Florian Phleps. © Tirol Werbung, ProMedia Innsbruck

Bezpečnost je nejvyšší prioritou
Tyrolsko je v každém případě dobře připravené na obnovení cestovního ruchu. „Bezpečnost musí být základem každého pobytu v Tyrolsku. Hlavní očekávání hostů spočívá v možnosti strávit v naší zemi bezpečnou dovolenou,“ říká Platter, který je přesvědčený o tom, že toto odvětví prokáže, že je Tyrolsko jednou z nejbezpečnějších a „nejzdravějších“ prázdninových destinací. V tomto duchu byly provedeny analýzy vývoje a propracována strategie pro oblast cestovního ruchu, která bude představena v červnu. Tyrolsko nemusí turismus nově utvářet, ale bude nezbytné určité věci přizpůsobit tak, aby byla zajištěna ještě větší kvalita a přidaná hodnota.
Jako zodpovědní hostitelé vypracovaly podniky a turistické spolky rozsáhlé bezpečnostní a hygienické koncepce, zapojily vlastní pověřené osoby, vytvořily online platformy s informacemi ohledně bezpečné dovolené a pro případ potřeby implementovaly digitální registrační nástroje. Kromě toho nabízí tato země návštěvníkům i spolupracovníkům testovací kapacitu, která nemá obdoby, nikdo se tedy nemusí obávat, že nebude mít možnost testu, a zároveň neustále roste i proočkovanost občanů. „Podniky cestovního ruchu se pečlivě připravily na nový začátek a prázdninová země Tyrolsko je připravená,“ konstatuje Platter.

Chuť cestovat jako nikdy předtím
„Po náročných měsících pandemie a kompletním výpadku zimní sezóny je naším cílem návrat k dřívějším úspěchům. V této souvislosti je důvodem k optimismu fakt, že aktuální studie dokládají velkou atraktivitu Tyrolska jako značky,“ vysvětluje Platter. Každý druhý Němec, který plánuje pobyt v Rakousku, má podle studie zabývající se letním potenciálem zájem o Tyrolsko. Aktuální průzkumy navíc dokazují, že chuť cestovat je nesmírně velká, resp. větší než kdy jindy. 47 procent Rakušanů a zhruba 60 procent Němců plánujících dovolenou chce co nejdříve podniknout cestu delší než 5 dní. Tyrolsko je navíc právě v Německu velice žádanou prázdninovou destinací, jak vyplynulo ze studie innsbruckského institutu IMARK uveřejněné před několika dny.

Silně rostoucí zájem o dovolenou v Tyrolsku
„Momentálně velmi stoupá zájem o Tyrolsko, s ohlášeným uvolňováním již opět zaznamenáváme konkrétní poptávky,“ komentuje aktuální údaje Florian Phleps, ředitel organizace Tirol Werbung. Právě pro aktivní odpočinek v alpské přírodě nabízí Tyrolsko dokonalé podmínky. Tajemstvím úspěchu je skvělé spojení regionálních specifik a možnosti strávit dovolenou udržitelně a v blízkosti přírody. Phleps zdůrazňuje, že Tyrolsko má v této oblasti enormní potenciál.
Rovněž průzkum celkové nálady v turistických regionech napříč Tyrolskem potvrzuje, že zde začíná opět převládat optimismus. „Naše turistické spolky hodnotí atraktivitu Tyrolska jako prázdninové destinace – právě co se týče důležitých trhů jako Německo, Švýcarsko nebo Nizozemsko – velmi vysoko,“ říká Phleps.
„Rozhodujícím faktorem při výběru destinace zůstávají pro hosty i letos v létě bezpečnostní a hygienická opatření,“ konstatuje Phleps. Tirol Werbung proto prostřednictvím dvou nových webových stránek welcome.tirol a sichere-gastfreundschaft.tirol vsází na vysokou kvalitu informací pro návštěvníky i hostitele. Jakmile budou v následujících týdnech vydána konkrétní nařízení, tyto stránky se zaplní informacemi týkajícími se letošního léta.

Propagace Tyrolska na základě dat v reálném čase
Kromě toho byl také obnoven marketing cestovního ruchu. Již od března probíhá propagace v Tyrolsku a od poloviny dubna v celém Rakousku. Německo jako nejdůležitější trh bude následovat v polovině května. „Pandemii jsme využili k nastartování nových technických postupů. Především plánování a realizace kampaní probíhá v současné chvíli na základě dat v reálném čase. Můžeme tak zaručit, že naše sdělení budou zveřejněna ve chvíli, kdy bude chuť cestovat skutečně narůstat,“ vysvětluje Phleps. Aktuální image kampaň pod názvem „Malá dobrodružství. Velké zážitky.“ vědomě vsází na emocionální sdělení a je kombinována s kampaněmi pro konkrétní cílové skupiny.

Hubert Siller (MCI) © Tirol Werbung, ProMedia Innsbruck

Odborníci počítají s velmi rychlým oživením poptávky
Kompletní výpadek zimní sezóny byl v Tyrolsku, kde každé třetí vydělané euro přímo či nepřímo pochází z oblasti cestovního ruchu a průmyslu volného času a téměř každé čtvrté pracovní místo s tímto odvětvím souvisí, spojený s miliardovými ztrátami. Podobně jako Rakouský institut pro ekonomický výzkum WIFO počítá i vedoucí oboru Cestovní ruch v MCI Management Center Innsbruck Hubert Siller s velmi rychlým oživením poptávky, především ve srovnání s jinými formami dovolené. Jeho optimismu nahrává i míra úspor, která se v Rakousku zvýšila na 15 % a v Německu na 17 %, v obou případech tedy téměř dvojnásobně. „Pro všechny scénáře je samozřejmě klíčový vývoj zdravotní situace. Tyrolsku jde v každém případě naproti rostoucí význam hodnot, jako je svoboda, rodina a zdraví,“ říká Siller. Cestovní ruch v Tyrolsku se neřídí heslem „stále víc, výš a dál“, jak se často tvrdí. Realita je jiná: počet lůžek pro hosty má už řadu let klesající tendenci.

Martina Entner (viceprezidentka Tyrolské hospodářské komory) © Tirol Werbung, ProMedia Innsbruck

Nutnost konkrétního data rozvolnění a možnosti cestovat
„Pro letní sezónu jsou absolutně nezbytné jasné vyhlídky, neboť pro řádné zahájení provozu podniků je zapotřebí čas na přípravu,“ zdůrazňuje Martina Entner, viceprezidentka Tyrolské hospodářské komory. Požadavkem směrem k rakouské vládě je konkrétní a spolehlivý datum pro otevření. To, že bezpečnostní koncepce fungují, prokázala i uplynulá letní sezóna v Tyrolsku. „Cestovní ruch navíc obecně potřebuje možnost svobodně cestovat. Jasná pravidla jsou předpokladem pro úspěšný restart.“

Tyrolští hostitelé se těší na své hosty
Napříč zemí se tyrolští hostitelé těší na rozvolňování opatření a své hosty, kteří zde v mnoha případech tráví dovolenou už řadu let. Jednou z nich je i Elisabeth Gürtler, známá po celém světě díky značce „Sacher“, která v 5-hvězdičkovém rezortu „Astoria“ v olympijském regionu Seefeld kombinuje wellness dovolenou s horskými zážitky: „Bezpečnost našich hostů i spolupracovníků je naší nejvyšší prioritou, neboť je základním předpokladem pro rozhodnutí odjet na dovolenou, bezstarostný pobyt a udržitelný odpočinek v našem hotelu.“

Ani Maria Steindl z gurmánského hotelu „Unterwirt“ už se nemůže dočkat, až bude opět moci rozmazlovat své hosty. V „Unterwirtu“ už dávno nejdou po vyšlapaných turistických cestách: „Naším cílem není dosažení standardu, ale excelence. Skvělou výzvou je pro nás propojení historického dědictví s budoucností. Chceme mimo jiné ukázat, že moderní gastronomie a tradice se vzájemně nevylučují.“

Ambros Gasser (ASI Reisen) © Tirol Werbung, ProMedia Innsbruck

Udržitelnost jako nová hodnota
O nové hodnoty jde také Ambrosovi Gasserovi, výkonnému řediteli ASI-Reisen. Udržitelnost, regionální vytváření hodnot a minimalizace emisí CO2 – na tyto parametry se Gasser zaměřil nejen v rámci své celosvětové nabídky aktivních a zážitkových cest, ale koncipoval tak i ASI Nest, nové sídlo firmy poblíž Innsbrucku. „Naše podnikatelské aktivity se řídí 17 cíli udržitelnosti na ekonomické, ekologické i sociální úrovni tak, jak byly formulovány OSN. Považuji za správné a důležité, aby byly tyto hodnoty rovněž součástí strategického směřování cestovního ruchu v Tyrolsku.“

Jednotlivé fotografie ke stažení