Photo details

Photo caption: Kitzbuehel-EG-Bar-Kiosk-neu-Blatt-3-1 Photo number: 131546