Ochrona danych

Tirol Werbung GmbH przedstawia poniżej informacje na temat charakteru, zakresu i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez Tirol Werbung GmbH.

Informacje ogólne

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych, w tym danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami prywatności w sposób i dla celów określonych poniżej.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie (nawet częściowo) wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@tirolwerbung.at. Może to wpłynąć na funkcjonalność strony oraz treści oferowane na tej stronie, w szczególności dlatego, że niektóre aplikacje do przesyłania danych są wymagane do świadczenia żądanej usługi.

Ponadto mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych dotyczących Państwa, o danych osobowych przekazywanych przez nas, do poprawiania lub usuwania danych osobowych, a także do ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo korzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@tirolwerbung.at.

Podmiotem właściwym do składania ewentualnych skarg jest Austriacki Urząd Ochrony Danych (www.dsb.gv.at).

Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane i przekazywane przez Tirol Werbung GmbH tylko w sposób zgodny z prawem (w szczególności w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub na podstawie zgody użytkownika).

Ustawienia strony

Firma Tirol Werbung GmbH zapisuje następujące dane przy każdym dostępie do strony internetowej www.presse.tirol.at (zwanej dalej „Witryną”): nazwa odwiedzanej strony internetowej, żądany plik, data/czas, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ przeglądarki/wersja, system operacyjny, poprzednio odwiedzana strona i adres IP.

Krótkoterminowe przechowywanie adresu IP urządzenia jest wymagane do zapewnienia zawartości strony internetowej, a zatem zgodnie z § 8 Abs 3 Z 4 DSG (Prawa o ochronie danych) i zgodnie z Art. 6 Abs 1 b) DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) do realizacji zamówienia. Państwa adres IP zostanie usunięty po użyciu strony internetowej.
Firma Tirol Werbung GmbH wykorzystuje wyżej wymienione dane wyłącznie do celów statystycznych i wyłącznie w celu świadczenia naszych usług.

Kontakt

Jeśli nawiązują Państwo kontakt z Tirol Werbung GmbH przez e-mail i/lub formularz kontaktowy, podane przez Państwa dane osobowe, w szczególności nazwisko lub adres e-mail , są wykorzystywane tylko w celu przetwarzania zapytań oraz dla wniosku i dla pytań uzupełniających przechowywanych, a następnie usuwane. Przetwarzanie danych jest zatem wymagane w celu wykonania umowy zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 4 DSG i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Jeśli pozostawiają Państwo komentarze lub inne uwagi w podanych polach, Państwa adres IP będzie przechowywany przez maksymalnie sześć miesięcy. Przechowywanie ma na celu zidentyfikowanie osoby odpowiedzialnej w przypadku naruszenia prawa. Dlatego zgodnie z § 8 ust. 1 Z 4 DSG i Art 6 ust. 1 lit f DSGVO, leży w nadrzędnym interesie Tirol Werbung GmbH.

W przypadku zapytań lub ofert specyficznych dla regionu, podane dane osobowe zostaną przekazane do izb turystycznego odpowiedniego regionu w celu udzielenia odpowiedzi. Umowę z izbami turystycznymi (tutaj należy wymienić izby turystyczne) zawarto zgodnie z Art. 28 DSGVO.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać bezpłatny newsletter, muszą Państwo podać adres e-mail, na który będzie przesyłany. Przetwarzanie danych jest wymagane do realizacji umowy zgodnie z § 8 ust. 3 nr 4 DSG i zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, są opcjonalne. Te dodatkowe informacje o Państwu służą tylko do personalizowania biuletynu.

Rejestracja korzysta z podwójnej procedury opt-in. Po zalogowaniu otrzymają Pańswto wiadomość e-mail z potwierdzeniem i autoryzacją – prośbą o kliknięcie na link znajdujący się na podanym przez Państwa adresie e-mail. Gwarantuje to, że tylko uprawniony użytkownik podanego adresu e-mail może zapisać się na naszą listę mailingową.

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link, który to umożliwia. Mogą Państwo również wysłać odpowiedni e-mail na adres datenschutz@tirolwerbung.at. Państwa dane osobowe zostaną następnie usunięte z listy mailingowej newslettera.

Jeżeli otrzymaliśmy stosowne informacje w kontekście stosunku umownego z Państwem, Tirol Werbung GmbH zastrzega sobie możliwość zapisania dla własnych celów reklamowych Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego, roku urodzenia, nazwy firmy lub oddziału i wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji na temat produktów Tirol Werbung GmbH. W każdej chwili mogą Państwo anulować zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając wiadomość na adres datenschutz@tirolwerbung.at.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, analizy oglądalności stron internetowych, usługi świadczonej przez Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę wykorzystywanych przez Państwa stron internetowych. Dane wygenerowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) będą przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane tam. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych reguluje Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony.

Google będzie używać przesłanych danych w imieniu Tirol Werbung GmbH w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących wykorzystania strony internetowej dla Tirol Werbung GmbH oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te dane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

W przypadku aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP na naszej stronie, w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skróci adres IP przed przekazaniem go dalej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach będzie przekazywany on w całości do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Anonimizacja adresów IP została aktywowana na niniejszej stronie.

Mogą Państwo zapobiegać przechowywaniu plików cookie w kontekście Google Analytics poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. W takim przypadku może jednak nastąpić ograniczenie funkcjonalności witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem, którą mogą Państwo pobrać: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi Google Analytics i zasad prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html