Turystka w liczbach

Zaktualizowano 21.01.2014

Zimowe wędrówki w dolinie Tannheimer Tal © Tourismusverband Tannheimer Tal

Historia i rozwój ruchu turystycznego w Tyrolu

Ruch turystyczny w Tyrolu posiada przeszło 150-letnią tradycję: już przed wieloma stuleciami stosunkowo łatwe do przejścia alpejskie przełęcze zachęcały ludzi do przybywania na tereny dzisiejszego Tyrolu (szlaki handlowe!). Rosnąca liczba podróżnych pociągała za sobą konieczność tworzenia odpowiedniej infrastruktury, np. zakładania gościńców itp.

 • Ruch turystyczny w dzisiejszym tego słowa znaczeniu zrodził się w pierwszej połowie XIX wieku. Powstał Alpenverein, popularny stał się letni wypoczynek, podejmowano podróże naukowe i przyrodoznawcze, Tyrol przyciągał pionierów alpinizmu (Anglików!)
 • W 1862 r. powstał w Austrii Alpenverein.
 • W1869 r. założono niemiecką sekcję Alpenverein.
 • Pod koniec XIX wieku rozpoznano potencjał sezonu zimowego dla rodzimej turystyki (Kitzbühel, St. Anton), jednak na znaczeniu zyskał on dopiero po I wojnie światowej, kiedy zakładano kluby i szkoły narciarskie, kręcono filmy narciarskie na Arlbergu itp.
 • W czasie II wojny światowej i przez kilka pierwszych lat powojennych turystyka przestała istnieć. Ale już na początku lat 50-tych zaczęto nawiązywać do sukcesów z 1930 r.: w sezonie 1958/59 z tyrolskiej bazy noclegowej korzystało 10 mln turystów, trzy lata później – 15 mln.
 • Wzrasta znaczenie sezonu zimowego, czemu służą rozmaite czynniki, min.: wyciągi, nowoczesne szkoły narciarskie, osiągnięcia sportowe Toniego Sailera, otwarcie terenów lodowcowych dla turystów, zawody w Kitzbühel i St. Anton, Igrzyska Olimpijskie.
 • Spada zainteresowanie wypoczynkiem letnim, sezon letni przeżywa zastój. Region inwestuje w polepszenie infrastruktury.
 • Na początku lat 70-tych tyrolski ruch turystyczny odnotowuje krótką falę sukcesów, które przerywa kryzys naftowy. Natomiast lata 80-te uznaje się za złoty okres rodzimej turystyki.
 • Powstają hasła:„Łagodna turystyka” i „Inteligentna turystyka”.
 • Na początku lat 90-tych przed tyrolską branżą turystyczną staje nowe wyzwanie – zwiększenie konkurencyjności regionu na międzynarodowym rynku turystycznym. W obliczu globalizacji zasadnicze dotąd czynniki konkurencyjności – niezwykłe walory krajobrazowe, tradycyjna gościnność, wygodna baza noclegowa i atrakcyjne ceny przy wysokim standardzie usług – przestają wystarczać. Rośnie zapotrzebowanie na bardziej zróżnicowane oferty turystyczne oraz innowacje w dziedzinie marketingu i komunikacji.

Fakty i liczby

Sezon turystyczny 2012/13

 • Przyjazdy: 10,2 mln (+3,5%)
 • stała tendencja wzrostowa od roku 1997
 • Noclegi: 44,8 (+2%)
 • Średni czas pobytu: 4,4 dni  

Zima 2012/13

 • przyjazdy: 5,2 mln (+2,1%)
 • noclegi: 26,16 mln (+1,8%)
 • Najliczniejszą grupę turystów z zagranicy stanowią Niemcy (51% wszystkich noclegów), po nich Holendrzy (12,2%) i Austriacy (6,9%)
 • Wyraźny trend w kierunku internacjonalizacji: wzrost znaczenia rynków wschodnich (Polska, Czechy, Rosja) oraz rynku duńskiego.
 • Polacy, Czesi oraz Rosjanie znajdują się w pierwszej dziesiątce gości zagranicznych.

Statystyki odnośnie turystów z Polski, zima 2012/13:

 • przyjazdy: 82.198 (-3,3%)
 • noclegi: 485.958 (-1,4%)
 • średni czas pobytu: 5,6 dni
 • udział rynkowy: 1,9%

Lato 2013

 • przyjazdy: 4,8 (+5%)
 • noclegi: 18,9 (+2%)
 • Niemcy również latem biją rekordy noclegów w Tyrolu (52,2%), drugie miejsce zajmują Austriacy (11%), trzecie – Holendrzy (7,8%).
 • Przesunięcie znaczenia miesięcy letnich – coraz ważniejszy staje się okres poza szczytem sezonu 
 • Polacy na miejscu 13: 23.984 (+14,1) przyjazdów i 98.325 (+5,2) noclegów

Podsumowanie

 • Zima jest od początku lat 90-tych najsilniejszym sezonem turystycznym.
 • Liczba noclegów wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o 8%.
 • Liczba przyjazdów wzrosła o 19,6% (wyraźny trend: krótkie wyjazdy).
 • Pobyty zimowe w Tyrolu są dłuższe niż letnie (zimą: 5,0 dnia, latem: 4,1 dnia).
 • 2/3 wszystkich noclegów przypada na hotele.
 • Prywatna baza noclegowa odnotowuje zarówno latem, jak i zimą tendencję spadkową.
 • Co drugie z 340.000 łóżek gościnnych Tyrolu przypada na hotele.
 • Najwięcej gości korzysta z hoteli wyższej kategorii (najlepsze wykorzystanie zasobów pokoi).
 • W branży turystycznej zatrudnionych jest ponad 53.000 osób, z czego 70% w sektorze hotelarskim i gastronomicznym.
 • Dzienne wydatki turystów zimą (€ 137,-) są wyższe niż latem (€ 104,-).
 • Turystyka odnotowuje obroty w wys. 7,3 mld euro (5,6 mld z bazy noclegowej, 1,3 mld z turystyki jednodniowej).
 • Wartość dodana brutto z tyrolskiej turystyki wynosi 4 mld euro.
 • Udział turystyki w PKB wynosi w Tyrolu ok. 16%
 • W ośrodkach turystycznych wskaźnik ten jest o wiele wyższy.
 • W Austrii udział ten wynosi  5,2% (dla porównania: Austria Górna ok. 3,2% , a Wiedeń ok. 1,9%)

Infrastruktura turystyczna w Tyrolu

 • ponad 100 ośrodków narciarskich
 • ok 3.400 km wzgl. 7.199,21 hektarów stoków narciarskich (= 0,6% powierzchni Tyrolu),
 • ok. 4.000 km tras do uprawiania narciarstwa biegowego (do stylu klasycznego 1.850 km, do stylu dowolnego 2.150 km)
 • 15.000 km szlaków wędrownych utrzymywanych przez Alpenverein oraz różne szlaki doglądane przez regiony; łącznie tyrolską prowincję przecina ponad 23.300 km szlaków do uprawiania turystyki pieszej,
 • ok. 1.400 zagospodarowanych hal i bacówek,
 • 250 naturalnych tras saneczkowych (około 750 km)
 • 5.100 km górskich tras rowerowych wg modelu MTB oraz pozostałe szlaki górskie w poszczególnych regionach,
 • ok. 780 km oznakowanych szlaków rowerowych oraz pozostałe ścieżki rowerowe w poszczególnych regionach,
 • ponad 100 dróg wspinaczkowych (via ferrata) oraz 100 osrodków wspinaczkowych
 • 24 pola golfowe

Szczegółowe statystyki turystyczne znajdą Państwo na stronie internetowej Tirol Tourism Research: www.ttr.tirol.at.

Znaczenie regionalnej organizacji turystycznej Tirol Werbung

W 2003 roku Tirol Werbung została zreformowana i otrzymała nowe struktury organizacyjne, by optymalnie sprostać zadaniom, jakie stoją w dzisiejszych czasach przed regionalną organizacją turystyczną. Jej zadaniem jest działanie na rzecz promocji i rozwoju ruchu turystycznego w Tyrolu, ale pełni ona także funkcję parasolowej organizacji marketingowej regionu, działającej na rzecz tyrolskiej gospodarki. W planie strategicznym Tiroler Weg I wyznaczony został nowy kierunek działalności. Plan Tiroler Weg 2008-2012 przewiduje konsekwentną realizację wybranego kierunku. Do zasadniczych obszarów działalności organizacji zaliczają się: rozwój produktu turystycznego, praca na rzecz regionalnej gospodarki, tworzenie odpowiednich warunków ramowych (przestrzeń i środowisko), promocja regionu na rynkach zagranicznych itp (Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.tirolwerbung.at).

Pobierz pojedynczy plik